skip to Main Content

Започва нова кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване на населението през септември 2021 г.

В периода от 25 май до 10 юни ще се проведе кампания за набиране на преброители и контрольори за Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Преброяването беше отложено за периода от 7 септември до 3 октомври 2021 г. поради епидемичната обстановка в страната. В него ще имат възможност да се включат над 23 000 преброители и около 6000 контрольори. Те ще преминат през специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Работно време и задължения

От 8.00 часа на 7 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Контрольорът от своя страна ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Изисквания и необходими документи за кандидатстване

Най-подходящи за преброители и контрольори са:

 • Кандидати с минимум средно образование
 • Кандидати със занятие в икономическата и финансовата сфера
 • Кандидати с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация
 • Студенти

Важно е да бъдат комуникативни личности.
 
За да кандидатствате за някоя от двете длъжности, трябва да подадете следните документи в общината, в която искате да бъдете наети:

 1. Заявление; Към заявлението е необходимо да са приложени следните документи:

  Автобиография
  – Копие от диплома за завършено образование.
  – Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  – Документ, удостоверяващ IBAN.

 2. Съгласие за обработване на лични данни

За район „Студентски“ подаването на заявление е на адрес: гр. София, Студентски град, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“. Кампанията по кандидастване ще продължи до 10 юни 2021 г

Заплащане

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Информация за обработка на личните данни

Back To Top