skip to Main Content

 ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Строителството в заливните зони на реките, преграждането на речните течения, както и изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в коритата на реките е противозаконно.

Ако забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони или преграждания на речните течения, сигнализирайте в районната администрация.

  1. Изключете газта и електричеството.
  2. При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива.
  3. Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
  4. При поройни дъждове на заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.
  5. При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака преминаването на пороя.
  6. Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
  7. Бързо течащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
  8. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.
Back To Top