skip to Main Content

Извършване на непрекъсваеми строителни работи в кв. 26, м. „Малинова долина“

Във връзка с бетониране на фундаментна плоча на обект: „Жилищна сграда на четири етажа, покривен етаж и полуподземен паркинг“ в УПИ ІV-1289, кв. 26, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски“, гр. София, на обекта ще се извършват непрекъсваеми строителни работи от 08.00 до 22.00 часа на 06.09.2021 г.

Back To Top