skip to Main Content
1. Списък на издадени актове  Списък 2021

Списък 2020

Списък 2019   

Списък 2018   

Списък 2017

2. Описание на информационните масиви Регистри
3. Координати СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, ж.к. Студентски град, бл. 5; РАБОТНО ВРЕМЕ: понеделник-петък: 8:30 – 17:00 ч.; телефон: 02/ 8683124
4. Бюджет
5. Профил на купувача Профил на купувача-архив
6. Проекти на нормативни актове Проекти на нормативни актове
7. Обществени обсъждания Обществени обсъждания
8. Конкурси за работа Търгове и конкурси
9. Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Списък на лицата, подали декларация по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
10. Публична информация по Закона за защита на класифицираната информация
Back To Top