skip to Main Content

Съобщения по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 61, ал. 1 и чл. 18а от АПК

Съобщение № РСТ19-ВК08-1383-[19]/03.06.2021 г. до Спаска Начева относно съобщаване на Заповед № РА50-903/28.11.2019 г. на Главен архитект на Столична община на собствениците на поземлен имот пл. № 3538 (част от имот №26А, к.л. 703 от кадастрален план, изработен 1950 г.), за който е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)  III-4976, кв. 87,  м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“

Съобщение № РСТ19-ВК08-1383-[20]/03.06.2021 г. до Красимир Начев относно съобщаване на Заповед № РА50-903/28.11.2019 г. на Главен архитект на Столична община на собствениците на поземлен имот пл. № 3538 (част от имот №26А, к.л. 703 от кадастрален план, изработен 1950 г.), за който е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)  III-4976, кв. 87,  м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“

Съобщение № РСТ19-ВК08-1383-[21]/03.06.2021 г. до Росен Котев относно съобщаване на Заповед № РА50-903/28.11.2019 г. на Главен архитект на Столична община на собствениците на поземлен имот пл. № 3538 (част от имот №26А, к.л. 703 от кадастрален план, изработен 1950 г.), за който е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)  III-4976, кв. 87,  м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“

Съобщение № РСТ19-ВК08-1383-[22]/03.06.2021 г. до Теменужка Петрова относно съобщаване на Заповед № РА50-903/28.11.2019 г. на Главен архитект на Столична община на собствениците на поземлен имот пл. № 3538 (част от имот №26А, к.л. 703 от кадастрален план, изработен 1950 г.), за който е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)  III-4976, кв. 87,  м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“

Back To Top