skip to Main Content

Обявиха нова дата за свикване на общо събрание на НЧ „Елин Пелин – Мусагеница“ 2016

НЧ „Елин Пелин – Мусагеница“ 2016 обяви нова дата за свикване на общо събрание поради епидемичната обстановка в страната. То ще се проведе на 12.06.2021 г. от 16:00 ч*. в Зала 1 на Читалището. 

Дневен ред

По време на събранието настоятелството и проверителната комисия ще докладват за дейността на читалището през 2020 г., ще бъдат приети годишният финансов отчет за 2020 г, както и бюджет 2021 г. Ще има възможност за обсъждане и на други точки от дневния ред. 

*Регистрацията на членовете ще стартира един час по-рано – в 15:00 ч. При липсва на кворум в първоначалния обявен час за старт на събранието, то ще бъде отложено с един час, след което ще се счита за законно, ако присъстват не по-малко от 1/3 от членовете на Читалището, на основание на чл. 15, ал.3 от Закона за народните читалища.

Back To Top