skip to Main Content

Ограничаване на движението на МПС по безименна улица в кв. 24, м. „Малинова долина“

Във връзка с изпълнението на етап от строеж:  „Изместване на съществуващ канал Ø300 бет. извън границите на УПИ ІV-1330, кв. 24, м. „Малинова долина 1-ва; 2-ра; 3-та; 4-та; 5-та; 6-та част“ от 29.11.2021 г. до 10.12.2021 г. ще се ограничава навлизането на моторни превозни средства по безименна улица от О.Т.216 до О.Т.214 (между кв. 24 и бл. 29, кв. 25) и преминаването през кръстовището на безименната улица с ул. „Георги Русев“.

Back To Top