skip to Main Content

Поетапно затваряне за МПС на ул. „Проф. Атанас Иширков“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Водопровод Ø200 чугун по ул. „Проф. Атанас Иширков“ /О.Т.404-О.Т.403-О.Т.401/“ от 23.08.2021 г. до 13.09.2021 г. поетапно ще се затваря за преминаване на моторни превозни средства ул. „Проф. Атанас Иширков“ в участъка след изхода за паркинга зад бл. 53 и кръстовището с ул. „Васко Абаджиев“, м. „Студентски град“, район „Студентски“.

Back To Top