skip to Main Content

Обявление във връзка с предстоящо обществено обсъждане за ПУП-ИПР на м. „Студентски град“, кв. 20

obqvlenie_kv20


ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПУП-ИПР НА М. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, КВ. 20, УПИ I – „ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ“

Back To Top