skip to Main Content

Уважаеми граждани,

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, район „Студентски“ предприе реорганизация на работния процес и приемните дни в администрацията и въвежда следния регламент за провеждането им:

  • Приемното време на кмета е всяка сряда от 14:00 до 17:00 ч., онлайн чрез платформата Microsoft Teams (след предварително записване, което ще е активно в четвъртък от 09:00 ч. до понеделник 17:00 ч.). Форма за записване за приемното време на кмета;
  • Приемното време на главния архитект е в четвъртък от 09:00 до 12:00 ч., а на началници на отдели и служители – четвъртък от 13:00 до 16:00 ч. (с предварително записване чрез формата за записване, която ще е активна понеделник, вторник и сряда преди приемния ден). Форма за записване за приемното време на отделите;
  1. Приемното време на всички отдели ще се провежда онлайн.
  2. Допълнително всички началници на отдели и експерти ще правят консултации и ще дават информация по преписки по телефон, а ако е необходимо и онлайн – всеки понеделник, сряда и петък от 09:00 до 10:00 ч. 

Линковете към приемното време на различните отдели в Microsoft Teams можете да намерите в таблицата:

Длъжност, име Линк Електронна поща

Кмет

Петко Горанов
сряда 14:00 – 17:00 часа
Инструкции и формуляр за записване

rajon@studentski-so.org

Заместник-кмет

Искрен Арабаджиев
http://bit.ly/priemnovremeARABADZHIEV iarabadzhiev@studentski.bg

Заместник-кмет

Секретар

Ирина Кривошиева
http://bit.ly/priemnovremeSEKRETAR
krivoshieva@studentski.bg
Главен архитект
арх. Диан Димов

ddimov@studentski.bg

Главен инженер

инж. Арсо Хавальов
http://bit.ly/priemnovremeKSIIZS
ahavaliov@studentski.bg

Отдел „Контрол по строителството,
инженерна инфраструктура
и зелена система“
   

Отдел „Устройство на територията,
кадастър и регулация“

Началник отдел – инж. Валентина Стоева

http://bit.ly/priemnovremeUTKR
vstoeva@studentski.bg
Отдел „Управление на общинската
собственост и жилищния фонд

Началник отделинж. Теменужка Тодорова

http://bit.ly/priemnovremeUOSZHF
ttodorova@studentski.bg
Отдел „Одит и Контрол“

Началник отдел Костадин Бойчин

http://bit.ly/priemnovremeOK
Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

Началник отделАни Тодорова

http://bit.ly/priemnovremeOSDKS
atodorova@studentski.bg 

Районната администрация въведе възможност за провеждане на приемно време чрез виртуални приемни в платформата Microsoft Teams.

Платформата е безплатна за ползване и не е необходима предварителна регистрация.

Възможни са следните начини за включване във виртуалните приемни:

  • Чрез уеб браузър;
  • Чрез инсталация на десктоп версията на лаптоп или стационарен компютър (изтегляне от тук);
  • Чрез инсталация на мобилната версия (за iOS и за Android);

Първоначално ще бъдете добавени в зала за изчакване. След като Ви дойде редът, ще бъдете добавени във виртуалната приемна за разговор със съответния служител. При прекъсване на връзката можете да се присъедините към виртуалната приемна отново чрез същия линк.

При технически проблеми и невъзможност да се включите във виртуалните приемни можете да се свържете с Искрен Арабаджиев, зам.-кмет, на електронен адрес iarabadzhiev@studentski.bg 

Back To Top