skip to Main Content

График за променяне на достъп до сградите на ул. „Овчаренски водопад“

Във връзка с извършване на строеж:  „Уличен канал с диаметър Ø400 мм с начало РШ в близост до западната граница на УПИ ХІV-6178, кв. 28 до съществуващ канал Ø400 в близост до О.Т.14а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, за периода от 04.10.2021 г. до 22.10.2021 г. ще се извършват строителни работи по ул. „Овчаренски водопад“ в близост до кръстовището с ул. „Проф. Стоян Киркович“.

За периода на строителството достъпа до сградите на ул. „Овчаренски водопад“ ще се осъществява през улица „Маричини езера“.

Back To Top