skip to Main Content

Реконструкцията на ДГ №16 към 07.12.2020 г.

Към 07.12.2020 г. строително-монтажните работи на ДГ №16 „Приказен свят“ са спрямо обявения линеен график.

  • Завършени са всички работи, свързани с укрепване на носещата конструкция на реконструираната част;

  • Изпълнени бетонните работи, свързани с изграждането на пристройките, като в момента се изпълнява външно стълбище и рампа пред северния вход на сградата;
  • Сградата, предмет на реконструкция е с изпълнени външни тухлени стени, монтирани външни дограми и частично изпълнени преградни стени на помещенията от гипсокартон.

  • Двуетажните пристройки са с изпълнени външни ограждащи тухлени стени и монтирани външни дограми. На едната от пристройките са изпълнени покривни хидроизолации от два пласта.
  • В процес на изпълнение са вътрешни електрически инсталации.
  • Предстои цялостното затваряне на сградата – доизграждане на зидариите на едноетажната пристройка и изпълнение на довършителни работи.
Екипи на районната администрация продължават ежеседмично да следят строителните работи. Провеждат се срещи между възложител, изпълнител, проектант, строителен надзор, инвеститорски контрол и представители на СО. По време на тях се установява текущото състояние на строежа, обсъждат се както възникнали въпроси в процеса на изпълнението, така и предстоящите дейности, и не на последно място – следи се за изпълнението на сроковете.
 
Back To Top