skip to Main Content

Реконструкцията на ДГ №16 „Приказен свят“ е към своя край

Уважаеми родители,

Отново Ви благодарим за проявеното търпение и разбиране през изминалата учебна година и Ви уведомяваме, че изпълнението на дейностите по обществена поръчка „Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ №16 „Приказен свят“ е към своя край. В рамките на месец септември ще приключат довършителните работи, свързани с вертикалната планировка и вътрешното оформление на помещенията.

За учебната 2021/2022 г. в ДГ №16 приемът на свободните места ще бъде обявен през месец октомври чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ) след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Предстоят да бъдат обявени свободни места освен за новите 5 групи (2 първа и 2 втора градинска и една яслена в основната сграда), но и за двете яслени групи намиращи се във филиала на детската градина, който се намира в ниското тяло на бл. 41А.

До официалното отваряне на детската градина, записаните към настоящия момент деца ще посещават детските градини в район „Студентски“, както следва:

От ДГ № 16 В ДГ №
1А и 2А 78
12
10
72
16 (филиал)
79

Back To Top