skip to Main Content

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящата реконструкция и разширение на детска градина № 16 „Приказен свят“ и след проведена среща на 05 май 2020 г., бихме искали да Ви уведомим следното:

  • ДГ № 16 е последната детска градина в район „Студентски“, на която трябва да се извърши основен ремонт и да се подменят съществуващите етернитови панели. Допълнително с настоящите строително-монтажни дейности ще бъдат изградени 2 пристройки, които ще разширят капацитета на детската градина с 4 нови групи и ще могат да бъдат обхванати повече деца, живеещи на територията на района.
  • През месец май предстои откриване на строителната площадка и започване на строителните дейности. Срокът на изпълнение по договора е 540 календарни дни, който е възможно да бъде съкратен.
  • В момента ДГ № 16 разполага с 9 групи (2 яслени и 7 градински). Във връзка с предстоящия ремонт, представяме Ви организацията за разпределение на съществуващите групи в детските градини на територията на района за предстоящата учебна 2021/2022 година. Същата е съобразена с големината на групите и помещенията, в които ще бъдат преместени, за да се минимизира стреса върху децата и неудобството за родителите.

За 2021/2022 учебна година

ДГ № 16 В ДГ №
1А и 2А 78
12
10
72
16 (филиал)
79

Бихме искали да Ви благодарим за проявеното търпение и разбиране за периода на строителните дейности. С общи усилия се надяваме през 2021 г. да приемем Вашите деца в една съвременна детска градина, а допълнителните групи да увеличат обхванатите деца на територията на района.

При възникнали въпроси можете да се свържете с екипа ни:

– Ани Тодорова, началник отдел ОСДКС, atodorova@studentski.bg
– инж. Арсо Хавальов, главен инженер, ahavaliov@studentski.bg

Back To Top