skip to Main Content

График за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

Събирането и транспортирането на едрогабаритен отпадък в район „Студентски“ се случва по предварително установен график от Столичен инспекторат. 

Важно е да оставяте едрогабаритните отпадъци до контейнерите за битов отпадък преди извозването им на съответния ден от графика или вечерта на предходния. При неизпълнение се налагат глоби.

Запознайте се с ГРАФИКА.

График на мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за
2024 г. 

Възстановена е системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. 

По подновена и разширена схема започва работа мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци.

 Гражданите ще могат безплатно да предадат в пунктовете ненужните им домакински препарати и химикали, бояджийски материали, лекарства с изтекъл срок на годност, тонер касети, мастила, лепила, дезинфектанти и др.

 Може да се заяви и домашно посещение, ако се предава над 1 кг опасен отпадък от домакинство.

 Приоритет в работата на пунктовете за събиране на опасни отпадъци е безопасността на гражданите, недопускане на инциденти и предотвратяване на замърсяване. В зависимост от вида им събраните материали се оползотворяват или обезвреждат по реда на Закона управление на отпадъците.

 

Седмичен оперативен график за допълнително миене на улиците в кв. „Малинова долина“ 

Вторник, след 20.00 ч.- ул. “Георги Русев” и ул. “Тодор Недков”.

Четвъртък, след 20.00 ч. – ул. “3-та” и ул. „Акад. Стефан Младенов” от кръстовището с “Проф. д-р Иван Странски” до кръстовището с ул. „Проф. Атанас Иширков“.

Събота, след 20.00 ч. – ул. “Проф. д-р Иван Странски” от кръстовището с ул. „Акад. Стефан Младенов”, посока юг и ул. “Проф. д-р Боян Боянов”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Миенето се провежда в зависимост от степента на замърсяване към момента на датата и часа от графика.

Back To Top