skip to Main Content

Христина Джамбова

Началник отдел "Административно и информационно обслужване" Електронна поща: hdzhambova@studentski.bg

Памела Денчева

Старши експерт "Деловодно обслужване" Eлектронна поща: pdencheva@studentski.bg

Биляна Методиева

Главен специалист "Грaжданско състояние" Електронна поща: bmetodieva@studentski.bg    

Кристина Палазова

Главен специалист  "Деловодно обслужване" Електронна поща: kpalazova@studentski.bg    

Румянка Алексиева

Главен специалист "Вътрешно деловодство и архив" Електронна поща: raleksieva@studentski.bg    

Back To Top