skip to Main Content

Елена Велева

Главен специалист "Културни дейности" Електронна поща: eveleva@studentski.bg    

Ваня Николова

Старши експерт "Комуникационен консултант" Електронна поща: vnikolova@studentski.bg    

Ани Тодорова

Началник на отдел ОСДКС Електронна поща: atodorova@studentski.bg     

Back To Top