skip to Main Content

Михаела Стоянова

Старши експерт "Връзки с обществеността" Електронна поща: mstoyanova@studentski.bg      

Елена Велева

Главен специалист "Културни дейности" Електронна поща: eveleva@studentski.bg    

Ваня Николова

Старши експерт "Комуникационен консултант" Електронна поща: vnikolova@studentski.bg    

Ани Тодорова

Началник на отдел ОСДКС Електронна поща: atodorova@studentski.bg     

Back To Top