skip to Main Content

Румяна Димитрова

Главен експерт "Човешки ресурси" Електронна поща: rdimitrova@studentski.bg    

Юлия Маринова

Старши юрисконсулт Електронна поща: yumarinova@studentski.bg          

Back To Top