skip to Main Content

Надя Цанкова

Главен специалист Електронна поща: ntzankova@studentski.bg    

Невена Баева

Старши счетоводител "Образование"  Електронна поща: nbaeva@studentski.bg    

Лили Гюрова

Старши счетоводител "Здравеопазване" Електронна поща: lgyurova@studentski.bg    

Back To Top