skip to Main Content

Петко Горанов

Кмет

Кмет на район "Студентски" Електронна поща: rajon@studentski-so.org    

Искрен Арабаджиев

Заместник-кмет на Район

Заместник-кмет на район "Студентски" Електронна поща: iarabadzhiev@studentski.bg    

Ирина Кривошиева

Секретар на район

Секретар на район "Студентски" Електронна поща: krivoshieva@studentski.bg    

Back To Top