skip to Main Content

Петко Горанов

Кмет

Кмет на район "Студентски" Електронна поща: rajon@studentski-so.org    

инж. Атанас Горов

Заместник-кмет на Район

Заместник-кмет на район "Студентски" Електронна поща: agorov@studentski.bg    

Back To Top