skip to Main Content

Район„Студентски“ и Tоплофикация договориха стартирането на първия обект в кв. „Дървеница“ за 2021 г.

Район „Студентски“ и „Топлофикация София“ ЕАД приеха следните договорености спрямо обекта за ремонт, описан в предишна информация така – Зона 1, Трасе: УСБАЛ по онкология – паркинг – ул. „Пловдивско поле“ 9-15 – Дом за стари хора – бл. 2.  

Техническата сигнатура на този строителен обект е М16-ІІ-4. 

Общата продължителност на ремонтните работи по съгласуван линеен график е 75 дни, като ще започнат на 20 май и ще завършат на 2 август. 

Създадена е временна организация на движението /ВОД/. Ограниченията в придвижването и етапите на изпълнение вижте във ВОД-ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА . 

Ще бъдат изпълнени следните възстановителни и допълнителни работи: 

  • Изцяло преасфалтиране на отсечката на ул. „Пловдивско поле“ между улиците „Трайко Станоев“ и „Марко Семов“; 
  • Изграждане на тротоар между съществуващия паркинг и оградата на УСБАЛ по онкология; 
  • Премахване на калната точка от северозападната страна на ул. „Пловдивско поле“ 9; 
  • Очакваме положително становище от Столична община и дофинансиране с цел изграждане на тротоар от западната страна на ул. „Пловдивско поле“ 9-15 
Back To Top