skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на улица „Проф. Атанас Иширков“ при кръстовището с ул. „Проф. Стефан Димитров“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради в УПИ І-2904, кв. 278а и УПИ ІІ, кв. 278, м. „Студентски град“, за периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. ще се стесни пътното платно на улица „Проф. Атанас Иширков“ при кръстовището с ул. „Проф. Стефан Димитров“.

Back To Top