skip to Main Content

Строително-монатжни работи на бул. „Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строително-монтажни  работи  на строеж  „Топлозахранване и абонатна станция за „Жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и медицински център в УПИ V-4098, кв. 13, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София, се налага извършване на строително-монтажни работи на бул. „Климент Охридски“ в участъка между кръстовището с бул. „Проф. Марко Семов“ и кръстовището с ул. „Трайко Станоев“ (пред УПИ V-4098, кв. 13, м. „Дървеница“) за периода от 14.06.2021 г. до 06.07.2021 г. включително.

За описания период бул. „Климент Охридски“ ще остане отворен за моторни превозни средства и пешеходци. Поетапно ще се стеснява част от пътното платно пред УПИ V-4098, кв. 13, м. „Дървеница“.

Back To Top