skip to Main Content

Район „Студентски“ не дава съгласие за започване на строително-ремонтни работи в кв. „Дървеница“ от Топлофикация София

Кметът на район „Студентски“ Петко Горанов заявява:

На 28.04.2021 г., сряда, в централата на Топлофикация София бе проведена среща между изпълнителния директор на дружеството инж. Александър Александров и кмета на район „Студентски“ Петко Горанов във връзка с предстоящите допълнителни монтажни работи по подмяна на топлопреносната мрежа в кв. „Дървеница“. На срещата присъстваха и технически експерти от двете страни.

Кметът Горанов остро постави въпроса за неизпълнението на сроковете и лошото качество на възстановената пътна настилка на ремонта от предната година и поиска гаранции, че това няма да се повтори.

Изпълнителният директор Александров увери, че са възложили дейностите на нов изпълнител и са създали нова организация на работата.

Срещата завърши с разбирането, че новите срокове ще бъдат двустранно писмено съгласувани, ще бъде подписан нов договор за гаранции с обхват на възстановителните работи, който също предстои да бъде съгласуван и ще се проведе информационна кампания „на терен“.

Обявената от Топлофикация София реконструкция в кв. „Дървеница“ е отклонение от тези устни договорености. Писмени договорености все още няма.

РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ В КВ. „ДЪРВЕНИЦА“ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ.

Back To Top