skip to Main Content
Пътни ремонти в СО-район „Студентски“

Предстоят нови пътни ремонти в район „Студентски“ (СПИСЪК)

Столична община направи 4 нови възлагания на ремонти по пътната мрежа на територията на СО-район „Студентски“. Повредите и дупките са описани от екипа на районната администрация и са изпратени за възлагане на изпълнителя от Столична община. Във връзка с необходимост…

Прочетете повече
Пътни ремонти в СО-район „Студентски“

Извършват се пътни ремонти по 26 участъка в район „Студентски“ (СПИСЪК)

Столична община направи първо възлагане на ремонти по пътната мрежа в СО-район „Студентски“. Дефектите по пътната мрежа се описват от районната администрация и подават за ремонт. Предстоят следващи възлагания. Избраният изпълнител работи активно по обекти в настоящия списък. Във връзка…

Прочетете повече
Back To Top