skip to Main Content
Малинова долина детска площадка - проект

Започва строежът на детска площадка и фитнес в кв. „Малинова долина“

Започва строежът на  детска площадка и фитнес на открито в кв. „Малинова долина“. Проектът ще се реализира върху имот общинска собственост с идентификатор 68134.1608.7173, разположен на ул. „проф. д-р Боян Боянов“ и в близост до ул. „Георги Русев“ и ул.…

Прочетете повече
ДП Витоша ВЕЦ-Симеоново, август 2022 г.

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на 5 детски площадки

СО-район „Студентски“ обяви обществената поръчка с предмет текущ ремонт на 5 съществуващи детски площадки по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка  при бл. 25, кв. 28, УПИ I, жк. "Малинова долина", район…

Прочетете повече
Back To Top