skip to Main Content

Започна ремонтът на 15,6 хил. кв. м тротоари в СО-район „Студентски“

Започна ремонтът на тротоари в СО-район „Студентски“ по проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София", компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка. Общият бюджет…

Прочетете повече
Back To Top