skip to Main Content
ИУМПС 01.2024

Проведе се акция по премахване на ИУМПС

На 11 януари т. г. (четвъртък) се проведе поредната акция на територията на СО-район „Студентски“ по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на…

Прочетете повече
Back To Top