skip to Main Content
Паркинг за автомобили, Студентски град

Кална точка в жк. Студентски град е обновена в паркинг за 19 автомобила

Още една дългогодишна кална точка в район „Студентски“ е обновена в паркинг за 19 автомобила. Пространството между бл. 7 и сградата на ул. „Витали Таджер“ в жк. „Студентски град“ е с изцяло обновена асфалтова настилка, новоизградени бордюри и обновени шахти.…

Прочетете повече
Back To Top