skip to Main Content
Етажна собственост: Инсталиране на видеонаблюдение

Етажна собственост: Инсталиране на видеонаблюдение

За осъществяване на видеонаблюдение в сграда в режим на етажна собственост се налага да бъдат спазени и редица специфични изисквания, произтичащи от специалната правна уредба на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Регламент (ЕС) 2016/679. Компетенция на общото събрание…

Прочетете повече
Back To Top