skip to Main Content

Мобилен пункт ще приема безвъзмездно опасни отпадъци на 24 март в СО-район „Студентски“

На 24 март т. г. (петък), от 8:30 до 14:30 ч. мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци ще работи на територията на СО-район „Студентски“. Безвъзмездно ще се приемат следните отпадъци, образувани от домакинствата: Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри,…

Прочетете повече
Back To Top