skip to Main Content
ДП Витоша ВЕЦ-Симеоново, август 2022 г.

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на 5 детски площадки

СО-район „Студентски“ обяви обществената поръчка с предмет текущ ремонт на 5 съществуващи детски площадки по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка  при бл. 25, кв. 28, УПИ I, жк. "Малинова долина", район…

Прочетете повече
Back To Top