skip to Main Content

Недопустимо просрочие на възстановителните дейности от „Топлофикация – София“ ЕАД

 

Актуална информация към 03.09.2021 г.

 • От 02.09.2021 г. е пуснато топлоподаването към блoкове № 10, 11 , 12 и 13.
 • От днес, 03.09.2021 г.,  е пуснато топлоподаването към блокове № 17, 29, 33.
 • От днес, 03.09.2021 г., се спира топлоподаването към бл. № 28 и бл. № 34 за една седмица.
 • От 07.09.2021 г. до 09.09.2021 г. ще се ограничи ползването на паркинга до УСБАЛ по онкология и ще се затвори ул. „Пловдивско поле“ в участъка между ул. „Трайко Станоев“ и ул. „Марко Семов“ в двете посоки във връзка с цялостното им преасфалтиране. За живущите в засегнатия участък ще се осигурява индивидуален достъп.

***

Актуална информация към 30.08.2021 г.

В момента без топла вода са блокове № 10, 11, 12 и 13. Oчаква се възстановяване четвъртък вечер/петък сутрин, в зависимост от резултатите от изпитванията за надеждност на новите трасета.

За №33, 35, 36 и 38 – не по-малко от 14 дни оттук нататък.

***

18. 06. 2021 г.

1. ВАЖНО за засегнатите от ремонта, живущи в блокове с № 35, 36, 38, 42, 43, 44 и 45

Обяснителна записка                      Приложение: схема

2. ВАЖНО за засегнатите от ремонта, живущи в блокове с № 10, 11, 12, 13, 15 и 16

Обяснителна записка                      Приложение: схема

3. ВАЖНО за засегнатите от ремонта, живущи в блокове с № 17, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 34, 42А и 43

Обяснителна записка                      Приложение: схема

***

16. 06. 2021 г. 

На 16.06.2021 г. заместник-кметът на София по направление „Обществено строителство“ беше медиатор на среща между район „Студентски“ и „Топлофикация-София“. 

Присъстваха ръководителите на тези две страни – кметът на района  – Петко Горанов, и изп. директор, заедно с екипите си. Темата беше ремонтът в кв. „Дървеница“. 

От страна на „Топлофикация“ бе изтъкнато следното: 

 • магистралната смяна на топлопроводи е извършена миналата година, сега се правят топлопроводни отклонения. От това следва, че тежките проблеми с достъпността в квартала няма да имат тежестта на миналогодишните; 
 • залагат се срокове за изпълнение, които са съответни на технологичния цикъл при такива ремонтни работи. Тези срокове не могат да бъдат съкратени; 
 • при изпълнение на всички 4 обекта (един вече е в ход, остава стартирането на още 3), кв. „Дървеница“ ще бъде първия столичен квартал с изцяло подменена топлопреносна мрежа. 

От страна на район „Студентски“ бе изтъкнато следното: 

 • изискват се максимално подробно разписани ангажименти, публично оповестени, за да бъдат ясни отговорностите и да няма изненадани и неинформирани преди, по време и след приключване на ремонтните работи. Липсата на такива подготвени материали е причината да не е придвижена техническата документация на „Топлофикация“ от страна на район „Студентски“. 

Тези ангажименти се изразяват в: 

 • предоговаряне на условията за възстановителни работи с подробно описание на обектите; 
 • детайлно онагледяване 
 • обяснителна записка за отделните етапи на ремонта, за да могат засегнатите живущи от нея да разбират какво им предстои 
 • район „Студентски“ счита, че несъгласуваното с районната администрация оповестяване на ремонтните работи от страна на “Топлофикация” , поражда дефицит от информация в хората и предизвиква тяхното справедливо недоволство. 

***

17. 05. 2021 г.: Район„Студентски“ и Tоплофикация договориха стартирането на първия обект в кв. „Дървеница“ за 2021 г.

Район „Студентски“ и „Топлофикация София“ ЕАД приеха следните договорености спрямо обекта за ремонт, описан в предишна информация така – Зона 1, Трасе: УСБАЛ по онкология – паркинг – ул. „Пловдивско поле“ 9-15 – Дом за стари хора – бл. 2.  

Техническата сигнатура на този строителен обект е М16-ІІ-4. 

Общата продължителност на ремонтните работи по съгласуван линеен график е 75 дни, като ще започнат на 20 май и ще завършат на 2 август. 

Създадена е временна организация на движението /ВОД/. Ограниченията в придвижването и етапите на изпълнение вижте във ВОД-ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА . 

Ще бъдат изпълнени следните възстановителни и допълнителни работи: 

 • Изцяло преасфалтиране на отсечката на ул. „Пловдивско поле“ между улиците „Трайко Станоев“ и „Марко Семов“; 
 • Изграждане на тротоар между съществуващия паркинг и оградата на УСБАЛ по онкология; 
 • Премахване на калната точка от северозападната страна на ул. „Пловдивско поле“ 9; 
 • Очакваме положително становище от Столична община и дофинансиране с цел изграждане на тротоар от западната страна на ул. „Пловдивско поле“ 9-15

***

10. 05. 2021 г.: Работна среща за установяване на задълженията на страните по ремонта в кв. „Дървеница“ 

Заявеното от „Топлофикация София“ намерение да продължат с подмяната на топлопреносната мрежа в кв. „Дървеница“, район „Студентски“, предизвика основателни опасения сред жителите на квартала. Причината е близкият спомен от лятото на 2020 г., когато подобни дейности бяха значително просрочени във времето, а качеството на възстановителните работи беше незадоволително. Всичко това беше свързано с неудобства за местните хора.

Днес, 10 май 2021 г., в район „Студентски“ се проведе втора работна среща за установяване на задълженията на страните (възложител и изпълнител) на ремонтните дейности и районната администрация. В нея взеха участие – от страна на район „Студентски“ кметът Петко Горанов, гл. инж. Арсо Хавальов и инж. Елена Костадинова – гл. експерт „Инженерна инфраструктура“; от страна на „Топлофикация“ – инж. Росен Тирков, зам. директор на Топлофикация София и инж. Росен Флоров, директор на топлорайон „София Изток“; от страна на фирмата изпълнител на ремонта – г-н Мирослав Бонов, директор Дирекция „Строително-монтажни дейности“. 

Заявени бяха следните зони с обхват на ремонтни дейности:

Зона 1: Трасе: УСБАЛ по онкология – паркинг – ул. „Пловдивско поле“ 9-15 – Дом за стари хора – бл. 2. Разговорите продължават за организацията на движението по ул. „Пловдивско поле“ между ул. „Трайко Станоев“ и ул. „Проф. Марко Семов“.

Зона 2: Трасе: Резиденция на Република Корея – бл. 35, без ограничение на движението по ул. „Проф. Стоян Киркович“. Ще се полагат тръби в зелени площи, които ще подлежат на възстановяване;

Зона 3: Трасе: бл. 10 – бл. 11 – бл. 12 – бл. 13 – бл. 16 – бл. 15, без ограничение на движението по ул. „Проф. Стоян Киркович“; частично разкопаване на ул. „Айдемир“ от южната страна на бл. 12, улицата остава проходима.

Зона 4:  

 • бл. 17 – бл. 18 /без преминаване по ул. „проф. Стоян Киркович“ – бл. 18А – бл. 19 – преминаване по цялата дължина на ул. „Иван Боримечката“ от отклонението при ул. „Софийско поле“ до границата на бл. 18 с бл. 18А, както и отклонението в посока м. „Фантастико“; 
 • бл. 17 – бл. 29 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“; 
 • бл. 17 – бл. 33 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“ – бл. 34; 
 • бл. 18 – бл. 22 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“ – бл. 21 – бл. 42А; 
 • бл. 18 – бл. 23 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“; 
 • ул. „проф. Стоян Киркович“ /без преминаване/ – бл. 28; 
 • преминаване по ул. „Софийско поле“ от отклонението й при ул. „Иван Боримечката“ до близката страна на бл. 43 /включване на блока/. 

Временна организация на движението ще бъде създадена във връзка с преминаването по улиците така, както е описано. На останалите места преминаването ще е по зелени площи, които подлежат на възстановяване. Цялостната организация на този ремонт и графиците ще бъдат обявени допълнително. Към 17.05.2021 г. разговорите между район „Студентски“ и „Топлофикация“ за този обект още не са започнали. 

Във връзка с планирана профилактика от страна на „Топлофикация“ за целия район за времето от 3 до 15 юни и поради наличие на централна точка на топлоподаване, попадаща в ремонтирания участък, с цел избягване ново спиране на топлата вода на по-късен етап, се взе решение ремонтните работи да започнат от Зона 1. 

Изкопните работи ще засегнат частта от новоизградения паркинг, близка до металната ограда на УСБАЛ по онкология. По предварително споразумение между „Топлофикация“ и район „Студентски“, наред с възстановяването на засегнатия участък ще бъде изграден и тротоар, обслужващ паркинга. Водят се разговори за подравняване на калната точка западно от сградата на ул. „Пловдивско поле“ 9.

Такава е информацията по темата „Ремонти на „Топлофикация“ в кв. „Дървеница“ с дата 10 май 2021 г., понеделник. Затруднения имаме в съгласуване на схемата за временна организация на движението пред сградите на ул. „Пловдивско поле“ 9-15.

***

05. 05. 2021 г.: Район „Студентски“ не дава съгласие за започване на строително-ремонтни работи в кв. „Дървеница“ от Топлофикация София

Кметът на район „Студентски“ Петко Горанов заявява:

На 28.04.2021 г., сряда, в централата на Топлофикация София бе проведена среща между изпълнителния директор на дружеството инж. Александър Александров и кмета на район „Студентски“ Петко Горанов във връзка с предстоящите допълнителни монтажни работи по подмяна на топлопреносната мрежа в кв. „Дървеница“. На срещата присъстваха и технически експерти от двете страни.

Кметът Горанов остро постави въпроса за неизпълнението на сроковете и лошото качество на възстановената пътна настилка на ремонта от предната година и поиска гаранции, че това няма да се повтори.

Изпълнителният директор Александров увери, че са възложили дейностите на нов изпълнител и са създали нова организация на работата.

Срещата завърши с разбирането, че новите срокове ще бъдат двустранно писмено съгласувани, ще бъде подписан нов договор за гаранции с обхват на възстановителните работи, който също предстои да бъде съгласуван и ще се проведе информационна кампания „на терен“.

Обявената от Топлофикация София реконструкция в кв. „Дървеница“ е отклонение от тези устни договорености. Писмени договорености все още няма.

РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ В КВ. „ДЪРВЕНИЦА“ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ.

Back To Top