skip to Main Content

Указания за предстоящи монтажи на отоплителни устройства на природен газ

УКАЗАНИЯ КЪМ КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (КЛИЕНТИ)

За договор с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори, за район ……………..“,  

А. Относно ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

 1. Отоплителната инсталация да бъде от затворен тип – годна за работа със затворен разширителен съд
 2. Да се игнорират/байпасират съществуващите циркулационни помпи
 3. Основните тръби – подаваща и връщаща на отоплителната система да се доведат до мястото на газовия котел. Мястото е посочено в Проекта на газовата инсталация. Тези тръби да се изведат по стената, на височина от пода 0.80-1.20м. и да завършват със спирателни кранове както следва :

– за котли Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 kW – размер 11/4“

за всички останали котли – размер ¾“

– отоплителната системиа да е снабдена с филтър

– отоплитената система да е напълнена под налягане 1,5 бара.

Б. Относно ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

 1. За клиенти с котли :

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 кW

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 кW

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 33 kW

Да се доведат тръбите от серпентината на бойлера до мястото на котела, да се изведат по стената, на височина от пода 0.80-1.20м. и да завършват със спирателни  кранове ½“.

 1. За клиенти с котли

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 42 кW

Да се доведат тръбите от серпентината на бойлера  до мястото на котела, да се изведат по стената, на височина от пода 0.80-1.20м. и да завършват със спирателни  кранове ¾“.

 1. За клиенти с котли

Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW

Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW

Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер 35 kW

Да се доветат тръбите на топла и студена вода на водопроводната инсталация до мястото на котела, да се изведат по стената, на височина от пода 0.80-1.20м. и да завършват със спирателни  кранове ½“.

В. Относно ОТВЕЖДАНЕ НА КОНДЕНЗ –

За всички котли – да се предвиди място за изтичане на кондез – PVC тръба ф 25 свързана с канализацията на къщата. Тръбата да се доведе до мястото на котела, по стената, на височина  0.80м от пода.

Г. Относно ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

За всички котли – да се предвиди захранващ кабел 3х1мм2 или контакт на стената, до мястото на котела.

Г. ПОРЕДНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 1. Клиентът да има изградена газоразпределителна мрежа по улицата – Овергаз;
 2. Клиентът да има Съгласие за присъединяване и платена такса присъединяване;
 3. Клиентът да има изградени отоплителна, водопроводна и електрическа инсталация, съгласно горните указания;
 4. Клиентът да има изградена вътрешна, сградна газова инсталация. Фирмата изпълнител на газовата инсталация предава на клиента Изпълнителска документация с Протоколи за проведени проби на плътност и якост.
 5. При готовност на клиента по горните точки, „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ доставят и монтират котела по предварително съгласуван график.
 6. След монтажа на котела клиентът кани Техническия надзор да приеме инсталацията. На приемането присъстват клиентът, изпълнителят на газовата инсталация и техническия надзор.
 7. След издаване на документите от Техническия надзор към клиента, клиентът носи документите в местното газово дружество и заявява дата за пускане на газ в инсталацията. Клиентът уведомява „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ за датата на пускане на газа.
 1. Пускане на котела в експлоатация – до 2 дни след пускане на газ в системата.

За да се удостовери пускането на уреда в експлоатация е необходимо да бъде подписан приемо-предавателен протокол (тристранен), съответно между:

– крайния потребител (клиент);

– фирмата изпълнител („Еър лукс системи“);

– представител на Столична община;

С подписването на тристранния приемо-предавателен протокол се удостоверява, че домакинството е получило своя нов отоплителен уред.

Срокът за извършване на гаранционното обслужване на устройството на природен газ започва да тече от датата на подписването на тристранния приемо-предавателния протокол.

Телефони за връзка:

02/971-70-94

02/971-70-95

Back To Top