skip to Main Content

Уведомления относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-698/31.03.2021 Г. до Жорж Михайлов относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-704/31.03.2021 Г. до Мариана Ангелова относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-709/31.03.2021 Г. до Богдан Петров относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-714/31.03.2021 Г. до Христо Ганчев относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-525-[3]/26.04.2021 Г. до Антония Терзиева относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-525-[4]/26.04.2021 Г. до Антония Терзиева относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-708-[1]/26.04.2021 Г. до Александър Анастасовски относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-919/26.04.2021 Г. до Силвия Стоянова относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ГР94-920/26.04.2021 Г. до Радка Раду, Констянтин Раду, Максим Раду относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-КЦ01-155-[1]/26.04.2021 Г. до Кирил Иванов относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-КЦ01-172-[1]/26.04.2021 Г. до Мария Грънчарова относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-КЦ01-221-[1]/26.04.2021 Г. до Людмил Шуйцов относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-КЦ01-334-[1]/26.04.2021 Г. до Стоян Кръстев относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Уведомление № РСТ21-ТД26-574/26.04.2021 Г. до Лазар Георгиев относно залепване на стикер предписание за доброволно преместване на ИУМПС

Back To Top