skip to Main Content

Възстановяване на пътните настилки на ул. „Георги Русев“

Във връзка с извършване на строеж: „Подмяна на съществуващ уличен канал по ул. „Георги Русев“ от О.Т.224 до О.Т.220 /от кръстовището с ул. „3-та“ до кръстовището с безименна улица при бл. 26/ и от О.Т.220 до О.Т.217 пред бл. 29А, за периода от 24.02.2021 г. до 26.03.2021 г. ще се извършват строителни работи по възстановяването на засегнатите пътни настилките на описаните участъци.

Back To Top