skip to Main Content

Стартира втора кампания за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологична алтернатива

В ход е втората кампания за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на град София по програма „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Всички физически и юридически лица, които желаят да кандидатстват, могат да го направят, като подадат необходимите документи (посочени по-долу) в районната администрация. Кампанията ще бъде активна до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. При наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени критерии за класирането им. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ https://www.sofia.bg/en/opos ИЛИ ПОЗВЪНЕТЕ НА 02/94 22 444  (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

Приемането на документите следва да се осъществява при условията на стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.

#МислиЧисто

Back To Top