skip to Main Content

Строително-монтажни работи на ул. „Проф. Киркор Азарян“ ще затруднят преминаването на МПС

Във връзка с изграждане на топлозахранване на сграда в УПИ ІІІ, кв. 8, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, за периода от 25.10.2021 г. до 07.11.2021 г. ще бъде затруднено преминаването на моторни превозни средства по ул. „Проф. Крикор Азарян“ в участъка между ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ и ул. „Акад. Борис Стефанов“.

Back To Top