skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от ул. „Васко Абаджиев“

Във връзка с изграждане на сградни водопроводно и канализационно отклонения на строеж:  „Клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории“ в УПИ І, кв. 274, м. „Студентски град“, за периода от 05.03.2021 г. до 12.03.2021 г. ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства участък от ул. „Васко Абаджиев“ между ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Проф. арх. Храбър Попов“.

Back To Top