skip to Main Content

График за затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участък от завоя след бл. 2 до безименната улица пред сградата на №10 на следните дати:

  • 01.12.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
  • 03.12.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на материали.

––//––    от 13.00 до 17.00 часа – доставка на материали.

  • 07.12.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа – доставка на материали.
  • 14.12.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа – доставка на материали.
  • 17.12.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа – доставка на материали. 
  • 21.12.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
  • 23.12.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на материали

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top