skip to Main Content

График за затваряне за МПС на участък от ул. „Овчаренски водопад“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Многофамилни жилищни сгради с надземни и подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-6266, 6268, 6197, кв. 28, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София. ще бъде затварян за преминаване на моторни превозни средства участъка от ул. „Овчаренски водопад“ пред №2-№4 на следните дати:

 • 04.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 05.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 07.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 11.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 13.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи
 • 15.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 18.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 20.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 22.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 25.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 27.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 29.10.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 01.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 03.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 05.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 08.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 10.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 12.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 15.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 17.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 19.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 22.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 24.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 26.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 29.11.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител на строежа: „Грийн Касъл“ ЕООД.

Back To Top