skip to Main Content

График за затваряне за МПС на участък от ул. „Проф. Кирил Попов“

Поради промяна на сроковете за изграждане на топлозахранване на „Високоетажна жилищна сграда с обекти за обществено обслужване и подземен гараж“ в УПИ ХІV-1528, 1734, 1844, 1606, 5064, кв. 279, м. „Студентски град“, кв. 274, м. „Студентски град“, участъкът от ул. „Проф. Кирил Попов“ между ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Пъстър свят“ ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства за периода от 23.08.2021 г. до 14.09.2021 г.

Back To Top