skip to Main Content

График за предстоящо затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участък от завоя след бл. 2 до безименната улица пред сградата на №10 на следните дати:

 • 02.08.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа – доставка на арматура.
  от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 03.08.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа – доставка на арматура
  от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 04.08.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 05.08.2021 г. от 09.00 до 13.00 часа – доставка на арматура.
 • 06.08.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 12.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 13.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.       
 • 16.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 23.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 25.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 27.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 30.08.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на арматура.
 • 31.08.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top