skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от ул. „Проф. Иван Саръиванов“

Във връзка с изграждане на обект: „Топлозахранване и абонатна станция за общежитие и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-1502, кв. 162, м. „Студентски град“, за периодa от 04.10.2021 г. до 23.10.2021 г. ще бъде стеснено пътното платно на ул. „Акад. Стефан Младенов“ в участъка на кръстовището с ул. „Проф. Иван Саръиванов“. За същия период ул. „Проф. Иван Саръиванов“ в участъка от описаното кръстовище до сградата в УПИ VІІ-1502, кв. 162 ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства.

За периода на строителството достъпът до ул. „Проф. Иван Саръиванов“ ще се осъществява през ул. „Проф. д-р Димитър Добрев“

Back To Top