skip to Main Content

Затваряне за МПС участък на ул. „Софийско поле“ в кв. „Дървеница“

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект: Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІІ-1184, кв. 5, м. „Дървеница“, гр. София, се налага затваряне за моторни превозни средства на улица „Софийско поле“ в участъка между ул. „Проф. Стоян Киркович“ и ул. „Пловдивско поле“, м. „Дървеница“ за периода от 15.01.2021г. и 27.01.2021 г.

Back To Top