skip to Main Content

Съобщение във връзка със затворената част от пътното платно на ул. „8-ми“ декември

Във връзка с увеличаващото се обществено недоволство от последните месеци, предизвикано от затварянето на част от пътното платно на ул. „8-ми декември“, Студентски град, район „Студентски“ уведомява, че оказва пълно съдействие на институциите, ангажирани с решаването на проблема – Дирекция национален строителен контрол и Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община. 

В този смисъл е и писмото на районната администрация с изх. № РСТ20-ДИ04-154 от 09.07.2021 г., в което се казва:

„Обръщаме внимание, че имот с идентификатор 68134.1601.4733, публична общинска собственост, улична регулация с движение на масов градски транспорт, също е в аварийна ситуация, предизвикана от този масов изкоп и следва да бъде процедиран с цел възстановяване на нормалното му експлоатационно състояние.“

Back To Top