skip to Main Content

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

 1. Не трябва да напускате сградата, в която се намирате, направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.
 2. Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не се втурвайте към асансьорите и стълбите.
 3. Ако сте на улицата, застанете далече от сгради и далекопроводи.
 4. Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
 5. В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС:

 1. Изключете електричеството, газта и водата.
 2. Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
 3. Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
 4. Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
 5. След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
 6. Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
 7. Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
 8. Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете им, ако това е възможно.

СЛЕД ЗАМЕТРЕСЕНИЕТО:

 1. Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.
 2. Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентни органи.
 3. Не претоварвайте телефонните линии с ненужни и продължителни телефонни разговори.
 4. Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
 5. По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.
МАКРОСЕИЗМИЧНА СКАЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СИЛАТА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА (Медведев – Шпонхойер – Карник – 1964 г.)
 Степен   Земетръсно въздействие върху хора, сгради и природна среда.
 I Не се усеща от хората. Няма ефекти върху сградите и околната среда. Регистрира се само от сеизмографи.
 II Едва се усеща от отделни хора по високите етажи. Няма ефект върху сградите и околната среда.
 III Усеща се леко от хората по високите етажи, висящите предмети леко се разлюляват. Няма ефект върху сградите.
 IV Усеща се от повечето хора, намиращи се в сградите, а на открито – от тези, които са в покой. Чува се скърцане на   стените, съдовете звънят и тракат.
 V Усеща се масово, спящите хора се събуждат. По-леките мебели се местят, появяват се леки пукнатини в мазилката.   Понякога се наблюдава промяна в дебита на изворите.
 VI Усеща се от всички хора, независимо къде се намират. Тази степен предизвиква основателна уплаха. Появяват се   повреди по сградите, падат малки парченца от мазилката, възникват пукнатини в почвата и промяна на дебита на   изворите.
 VII Настъпва обща тревога у хората. Повреди по сградите. Кладенците променят нивото, дебитът на изворите се   изменя.Дърветата се клатят. Сградите получават значителни повреди-пукнатини в стените, падане на камъни. 
 VIII Възниква силна уплаха и паника у повечето хора. Значителни повреди, до частични разрушения на сградите. Малки         срутвания на наклонени почви и пукнатини в асфалта на уличните платна. Многократно се променя дебитът на   изворите.
 IX Настъпва масова паника у хората. Тежки повреди и разрушения на сградите, тежките мебели падат и се чупят. Скъсване   на тръбопроводи, в почвата се появяват пукнатини до 10 см. Пресъхват и се появят извори. Получават се про- падания,   каменопади и срутища.Понякога се изкривяват жп. релси.
 X Цари всеобщ ужас и паника. Значителни до пълни разрушения на повечето сгради Пукнатините в земята достигат до 1     метър, движения на свлачища, поява на нови езера.Сериозни повреди по бентовете, мостовете и язовирите. Огъват се   жп. релси.
 XI Значителни деформации на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди, широки процепи   в земната повърхност. Земните и скалните маси се срутват. Тежки повреди и разрушения и на най-сигурните сградни   конструкции.
 XII Променя се земният пейзаж. Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразования. Появяват се нови водоеми,   реките променят коритата си. Масови разрушения в надземните и подземните съоръжения.
Back To Top