skip to Main Content
Акция Студентски 20.03.2024

Акция в Студентски: Изведени са 5 деца от опасна постройка

Проведе се акция по обезопасяването на необитаема къща на ул. „Иван Багрянов“, жк. „Студентски град“. В сградата са регистрирани самонастанили се хора – общо шестима възрастни и пет деца, които са изведени. В акцията взеха участие служители на отд. „Одит и контрол“ при СО-район „Студентски“, отд. „Закрила на детето“ при Агенцията за социално подпомагане, филиал „Младост“, Столичен инспекторат и 7-о РУ при СДВР, извършвайки действия по компетентност.

Акция Студентски 20.03.2024

В близост до обезопасената къща е проведен оглед в рушаща се сграда, собственост на Софийски имоти ЕАД. Екипът на СО-район „Студентски“ ще уведоми дружеството с искане за обезопасяване на имота.

По време на огледа е открит импровизиран бивак, изграден от хора от рискови социални групи. Направен е заслон с отпадъчни материали, килими, врата и найлони. В периметъра са установени множество разпилени боклуци. Установено е замърсяване на въздуха от изгаряне на отпадъци, за което Столичен инспекторат състави акт за административно нарушение.

Back To Top