skip to Main Content

Списък с информация и контакти с институциите по най-често срещаните проблеми

СO-район „Студентски“
02/868 3124
rajon@studentski-so.org

При проблеми с:

 • детските площадки
 • опасни огнища на насекоми
 • незаконно рязане на дървета
 • пътна инфраструктура
 • зелена система
 • строителни обекти (замърсяване, шум)
 • излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • незаконно строителство
 • безстопанствени животни

Екипът на район „Студентски” входира, препраща по компетентност и следи за всеки сигнал от гражданите

При подаване на сигнали, заявления, предложения и др. документи по електронната поща, е необходимо те да съдържат:

 • Информация с име и фамилия на подателя;
 • Кратък текст за проблема, който посочват, написан на кирилица;
 • Телефон за осъществяване на обратна връзка;
 • Адрес по местоживеене, ако е посочено желание за получаване на отговор на хартия по пощата.

При установяване на непълни и невярно подадени данни, документът няма да бъде регистриран в деловодството на район „Студентски”. При регистриране на документ, постъпил на електронната поща на район „Студентски“, подателят получава съобщение с входящия номер, с който е регистриран документът му.

  график отпадъци

  Столичен инспекторат
  СИ – район „Студентски“
  02/962 56 37
  Приемно време от 8.30–9.30 ч. и 15.00 – 17.00 ч.
  02 / 987 5555 (денонощен)
  inspectorat@inspectorat-so.org

   

  Неспешни сигнали се подават целогодишно и денонощно в Оперативния център на Столичен инспекторат, като задължително се посочва телефон и фамилия на подаващия сигнала. По този ред се приемат сигнали и жалби за:

  • замърсени тротоари или улици
  • нерегламентирано изгаряни отпадъци
  • проблеми свързани с качеството на атмосферния въздух
  • чистота и проблеми с контейнерите за отпадъци
  • запушена дъждоприемна канализация по уличното плътно

  Приетите сигнали, жалби и предложения се разглеждат от Столичен инспекторат при условията на Административно-процесуалния кодекс или се препращат към компетентните органи.

  Правомощия и компетенции на Столичен инспекторат

   

  контактен център СО
  Екоравновесие

  ОП Екоравновесие
  02/931 41 64
  office@ecoravnovesie.com

  При проблеми с:

  • безстопанствени животни
  • разхождане на домашни животни в нерегламентирани места
  • ухапване от куче

   

  Ulichno Osvetlenie-bg

  Улично осветление ЕАД
  0700 11 233 (денонощен)
  office@uosofia.com

  При проблеми с уличното осветление:

  • неработещ осветител
  • дефектирали лампи
  • повреден стълб

  За неработещи лампи по Околовръстния път:
  Агенция „Пътна инфраструктура“
  02 9173 279, 02 9173 246 / signali@api.bg

  Топлофикация София

  Топлофикация София ЕАД
  0700 111 11 – клиенти
  02 951 51 96 – аварии
  02 951 52 58 – аварии
  info@toplo.bg

  При пробеми с услугите на Топлофикация София ЕАД:

  • липса на топлата вода
  • липса на парно
  • аварии в абонатни станции или по инфраструктурата на дружеството
  Софийска вода

  Софийска вода ЕАД
  0800 1 21 21

  При пробеми с услугите на Софийска вода ЕАД:

  • липса на водоснабдяване
  • аварии аварии на ВиК
  Електрохолд

  Електрохолд България ЕOOД
  0700 10 010
  klienti@ermzapad.bg

  При пробеми с услугите на Електрохолд България ЕООД:

  • липса на електрозахранване
  • прекъсване на електрозахранването
  Back To Top