skip to Main Content

Административно обслужване в район „Студентски“ по отдели:

Уважаеми граждани,

При подаване на сигнали, заявления, предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да съдържат:

  • Информация с име и фамилия на подателя;
  • Кратък текст за проблема, който посочват, написан на кирилица;
  • Телефон за осъществяване на обратна връзка;
  • Адрес по местоживеене, ако е посочено желание за получаване на отговор на хартия по пощата.

При установяване на непълни и невярно подадени данни, документът няма да бъде регистриран в деловодството на район „Студентски”. При регистриране на документ, постъпил на електронната поща на район „Студентски“, подателят получава съобщение с входящия номер, с който е регистриран документът му.

Обръщаме Ви внимание, че сигнали, които съдържат нецензурни изрази и обидни квалификации и нарушават правилата на добрия тон и поведение в комуникацията, могат да бъдат регистрирани, но няма да получат отговор от администрацията.

Телефони за връзка с отдел „Административно и информационно обслужване“

02/868 7184 – за връзка с експерт в деловодството за получаване на информация по преписки.

02/425 04 65 – за връзка по въпроси, свързани с гражданско състояние.

02/868 75 83 – за връзка с началника на отдела.

Банкова сметка на район „Студентски“ за заплащане на административни услуги:

„Общинска банка” АД клон „Младост”

IBAN: BG 42 SOMB 9130 3117 6184 01

BIC: SOMBBGSF

При заплащане на услуги по банков път, следва в основание на платежното нареждане да бъдат изписани, наименованието на административната услуга, както и срокът за изпълнението ѝ (обикновена/бърза/експресна, ако е допустимо).

Електронни услуги

Back To Top