skip to Main Content

Банкова сметка на район „Студентски“ за заплащане на административни услуги:

„Общинска банка” АД клон „Младост”

IBAN: BG 42 SOMB 9130 3117 6184 01

BIC: SOMBBGSF

При заплащане на услуги по банков път, следва в основание на платежното нареждане да бъдат изписани, наименованието на административната услуга, както и срокът за изпълнението ѝ (обикновена/бърза/експресна, ако е допустимо).

Електронни услуги

Back To Top